Menu

Predplatné

Predplatné časopisu Slovenská Rádiológia na celý rok je 20 Euro, cena jedného výtlačku je 10 Euro. Informácie o predplatnom prijíma Lúče života „n.f.“.

To Top