Menu

Ultrazvukové vyšetrenie mozgu novorodencov a dojčiat

M. Široká, R. Vaňatka, J. Poláková Mištinová, P. Lesný, J. Bilický
Rádiologická klinika LFUK, SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava

Ultrazvukové vyšetrenie mozgu novorodencov a dojčiat v každodennej klinickej praxi s možnosťou opakovania vyšetrenia aj v inkubátore, za posledných dvadsať rokov zaznamenalo veľké pokroky v diagnostike a liečbe detí so zdravotným postihnutím. Bez ultrasonografie je dnes takmer nepredstaviteľná práca detských rádiológov, neonatológov a pediatrov. Novšie ultrazvukové prístroje umožňujú stanoviť správne „jednoduché“ diagnózy intrakraniálneho krvácania I. – IV. stupňa, „náročnejšie“ diagnózy periventrikulárnej leukomalácie I. – III. stupňa u nedonosených detí a zároveň umožňujú aj ich ďalšie sledovanie. U donosených detí sa ultrazvukovým vyšetrením mozgu stanovujú hlavne hypoxicko-ischemické zmeny mozgového tkaniva a sleduje sa ďalší možný rozvoj poškodení mozgu. Skúsený ultrasonografista by nemal mať problém spoznať rôzne typy malformácií, nádorov mozgu, alebo stanoviť stupne atrofických zmien mozgového tkaniva. Ultrasonografické vyšetrenie mozgu má veľký prognostický význam; ak je skríningové vyšetrenie mozgu novorodenca v medziach normy, je veľká pravdepodobnosť, že dieťa bude mať správny psychomotorický vývoj. Cystická periventrikulárna leukomalácia u predčasne narodených detí zvyčajne znamená vývoj detskej cerebrálnej paralýzy, rovnako ako subkortikálna leukomalácia u donosených detí. Pre niektoré typy postihnutí mozgu je rozhodujúca včasná ultrazvuková diagnostika, pretože v prvých mesiacoch života sú neuroplastické reorganizačné procesy v mozgu najlepšie.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
ultrasonografia mozgu, novorodenec, intraventrikulárne krvácanie, periventrikulárna leukomalácia

To Top