Menu

Tumor prednej steny hrudnej napodobňujúci tumor prsníka (kazuistika)

J. Slobodníková
Fakulta zdravotníctva TnUAD v Trenčíne, Rádiologická klinika s.r.o., Trenčín
II. RDG klinika OÚSA a LF UK, Bratislava

Prsník patrí medzi kožné žľazy, lokalizovaný je na prednej stene hrudnej. Preto sa tumoriformné lézie, ktoré vyrastajú zo štruktúr prednej steny, môžu propagovať do lokality prsníka a pri fyzikálnom – palpačnom vyšetrení môžu napodobňovať tumor prsníka. V článku popisujeme chondrosarkóm prednej steny hrudnej, ktorý v prvej fáze imitoval tumor prsníka. V kazuistike opisujeme nie celkom bežnú diagnostiku a vývoj chondrómu mladej pacientky a premenu v chondrosarkóm.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
Prsník, karcinóm prsníka, chondrosarkóm, sonografia, mamografia, CT

To Top