Menu

Traktografia – základy techniky zobrazenia nervových dráh

J. Poláková Mištinová(1), Z. Lišková(2), J. Bilický(1)
1 Rádiologická klinika LFUK, SZU a UN Bratislava
2 Radiológia s.r.o., Bratislava

MR traktografia je zobrazovacia metóda umožňujúca zobrazenie nervových dráh mozgu. Základným princípom je korelácia medzi difúziou vody a štruktúrou mozgu. Biela hmota je usporiadaná z veľkého množstva fascikulov (vlákien), ktoré sa navzájom spájajú do axónov. Axonálna membrána, myelín a ostatné štruktúry ovplyvňujú Brownom neusporiadaný pohyb molekúl vody v bielej hmote mozgu. Traktografia sleduje dráhy bielej hmoty z voxelu na voxel, pričom smer dráhy závisí od smeru výsledného vektoru tenzoru difúzie. MR traktografia sa využíva pri výskume a diagnostike tumorov, náhlych cievnych zmien mozgu, epilepsie a pri demyelinizačných a dysmyelinizačných ochoreniach. Je veľkým prínosom v neurochirurgickej praxi v predoperačnom vyšetrení pacienta.

Kľúčové slová: MR – magnetická rezonancia, traktografia, vektor, difúzia, CNS – centrálny nervový systém, nervové dráhy

To Top