Menu

Perkutánna blokáda a neurolýza plexus coeliacus

M. Mižičková, V. Javorka, K. Podolinská, J. Bilický
Rádiologická klinika LFUK, SZU a UN Bratislava

Účinok blokády a neurolýzy sympatiku bol popísaný už začiatkom 20. storočia. Lepšie výsledky tejto terapeutickej metódy sa dosiahli až v 70. rokoch po zavedení CT, ktoré umožnilo presné zavedenie ihly k plexus coeliacus. Liečba chronickej bolesti najmä u onkologicky chorých pacientov je často problematická. Pre úspešnosť tejto terapie je potrebné správna indikácia, načasovanie a presné technické prevedenie.

To Top