Menu

Parazity v žlčových cestách

J. Lackovič(1), K. Cimbáková(1), J. Moczová(1), Ľ. Soják(2)
1 Rádiologická klinika LFUK, SZU a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
2 Klinika infektológie a geografickej medicíny, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava

Článok je prezentáciou nálezov zobrazovacích vyšetrení u dvoch pacientov s vysoko suspektnou parazitózou žlčových ciest. Poukazuje na výskyt ochorenia, ktoré nie je endemické pre našu geografickú oblasť. V súvislosti s rozvojom migrácie obyvateľstva a turizmu sa však zdá, že sa stále častejšie budeme stretávať pre nás s exotickými ochoreniami. Preto je potrebné na ne myslieť v diferenciálnej diagnostike atypických nálezov.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
parazitóza žlčových ciest, nálezy zobrazovacích vyšetrení.

To Top