Menu

Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser-syndróm (MRKH)

G. Maheľová, T. Šorálová, J. Grunt
Rádiologická klinika LFUK, SZU a UN Bratislava – pracovisko Ružinov

Práca prezentuje prípad 23-ročnej mladej ženy prijatej na chirurgickú kliniku v našej nemocnici pre bolesti brucha v pravom hypogastriu ako suspektná akútna apendicitída. Bola vykonaná USG abdomenu, kde sa zobrazoval v pravom hypogastriu tubulárny útvar s drobnými anechogénnymi formáciami a drobnými LU v okolí, so záverom appendicitis acuta, dif. dg. iné. Vzhľadom na nejasný sonografický nález bolo vykonané CT vyšetrenie brucha a malej panvy, kde sa zistila agenéza uteru, vyššie uložené ovária, dystopia ľavej obličky a spina bifida. Apendicitída sa v CT obraze nepotvrdila. Následným gynekologickým vyšetrením bola vylúčená gynekologická príčina ťažkostí pacientky. Cieľom tejto práce je upozorniť, že aj pri pomerne častej diagnóze, akou je akútna apendicitída treba mysieť na to, že u žien sa može jednať o tento zriedkavý syndróm a že pri agenéze uteru atypicky uložené ováriá môžu imitovať zhrubnutý appendix.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
agenéza uteru, akútna apendicitída, USG, CT.

To Top