Menu

Adhezivní kapsulitida jako příčina ztráty aktivní i pasivní pohyblivosti ramenního kloubu diagnostikovaná magnetickou rezonancí metodou nepřímé MR artrografie

B. Pauček(1), R. Holibka(2)
1 Oddělení magnetické rezonace Medihope VN Olomouc
2 Ortopedická klinika LFUP a FNOL

Autoři referují o adhezivní kapsulititě jako příčině progredující omalgie a zhoršující se ztrátě aktivní i pasivní pohyblivosti glenohumerálního kloubu. Autoři uvádějí některé příčiny vzniku adhezivní kapsulitdy, mezi něž patří zánětlivé, degenerativní, ev. pooperační změny ramenního kloubu. Autoři dále uvádějí způsob vyšetření ramenního kloubu magnetickou rezonancí se zřetelem na metodu nepřímé MR artrografie.

To Top