Menu

Štandardizácia klasifikácie v mamodiagnostike – diskrepancie, výstupy a odporúčania pre každodennú prax – BI-RADSTM klasifikácia

J. Slobodníková(1,2)
1 Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2 Rádiologická klinika s.r.o., Trenčín

BI-RADSTM systém je celosvetovo uznávaný štandardizovaný systém hodnotenia a záverovania nálezov zobrazovacích metód v mamodiagnostike. Je prevzatý a zaužívaný do klasifikácie a komunikácie v multidisciplinárnom týme, medzi pracoviskami rádiológie, onkochirurgie ako aj chemo – a rádioterapie. V marci 2012 sme prišli na obrovskú diskrepanciu medzi Slovenskom a ostatnými krajinami v Európe i vo svete v používaní kategórie BI-RADS 6. V predkladanej prehľadnej práci by sme radi poukázali na jednotlivé kategórie systému BI-RADS TM a na záver sa sústredili na výstupy pre prax hlavne v používaniu kategórie BI-RADS 6.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
BI-RADSTM, karcinóm prsníka, mamografia, sonografia, biopsia

To Top