Menu

Zobrazovacie možnosti u pacientov s dialyzačnými cievnymi prístupmi

Rusina M.1, Haršány J.1, Hoferica M.1, Lukáč M.1, Šálek M.1, Necpal R.2, Klepanec A.1

Nárast počtu pacientov zaradených do dlhodobého hemodialyzačného
programu zvyšuje nároky zdravotníckych
zariadení na tvorbu a následných manažment cievnych
prístupov u hemodialyzovaných pacientov. Arteriovenózna
fistula (AVF) je podľa posledných odporúčaní najvhodnejší
cievny prístup pre pacientov dlhodobo podstupujúcich
hemodialýzu. Výber a správne technické prevedenie
zobrazovania pred našitím AVF, počas jej maturácie ako aj
v období hemodialýzy ovplyvňuje riziko morbitidy a mortality,
znižuje pravdepodobnosť včasného zlyhania a zvyšuje
sekundárnu priechodnosť AVF ako cievneho prístupu.
Cieľom tejto práce je poskytnúť prehľad o zobrazovacích
možnostiach u pacientov s dialyzačnými cievnymi prístupmi.
Kľúčové slová: zobrazovanie, arteriovenózna fistula, maturácia,
hemodialýza

To Top