Menu

Akútne sa rozvíjajúce intersticiálne postihnutie pľúc pri kombinovanej imunosupresívnej liečbe po alogénnej transplantácii krvotvorných buniek – kazuistika

Rudnay M.1,2, Rjašková V.3, Farkaš D.4, Lehotská V.2

Alogénna transplantácia krvotvorných buniek predstavuje
významnú a často jedinú možnosť ako dosiahnuť trvalú
remisiu ochorenia u pacientov s akútnou myeloblastickou
leukémiou. Ide o rizikový a pre pacienta náročný liečebný
úkon, ktorý v určitej fáze vyžaduje intenzívnu a často kombinovanú
imunosupresívnu liečbu. Imunosupresívna liečba
je zaťažená množstvom možných vedľajších účinkov.
V našej kazuistike prezentujeme prípad pľúcnej fibrózy,
ktorá vznikla ako možný vedľajší účinok liečby mykofenolátom
resp. kombináciou imunosupresív v kontexte pohľadu
rádiológa - obraz a jeho vývoj v čase.
Kľúčové slová: imunosupresia, alogénna transplatnácia
krvotvorných buniek, CT hrudníka.

To Top